geometria-3d.pl
Zadania Katalog Programy Artykuły Teoria
Zadanie nr 60. Dodane przez Arek. 2012-12-06 Dodaj rozwiązanie
Subskrybuj RSS z rozwiązaniami

Pole powierzchni jednej ściany sześcianu jest równe4. Objętość tego sześcianu jest równa ?

Rozwiązanie nr 61. Dodane przez Maciek. 2012-12-06

Pole ściany szescianu obliczamy ze wzoru:

P=a^2, czyli

a^2=4

a=2

Objętość obliczamy:

V=a^3

czyli

V=2^3=8

Objętość wynosi 8