geometria-3d.pl
Zadania Katalog Programy Artykuły Teoria

Wielościany półforemne (archimedesowe)

Najpierw zastanówmy się co tej wielościan półformeny

Wielościan jest archimedesowy (czyli półforemny) gdy ściany są wielokatami foremnymi oraz w każdym wierzchołku schodzi się jednakowa liczba ścian danego typu i w ustalonej kolejności.

Jeżeli wiemy co to jest wielościan półforemny to można zadać sobie pytanie ile jest rodzajów wielościanów archimedesowych

Istnieje dokładnie 13 typów wieloscianów archimedesowych oraz dwie nieskończone serie, które zostały omówione poniżej.

Wybierz jedną z grup wielościanow półforemnych, która Cię interesuje:

 

Wielościany półforemne ścięte Sześcioośmiościany Bryły przycięte Graniastosłupy i antygraniastosłupy
Wielościany
półformene ścięte
Sześcio-ośmiościany Dwudziesto-dwunastościany Bryły przycięte Graniastosłupy i antygraniastosłupy