geometria-3d.pl
Zadania Katalog Programy Artykuły Teoria

Prostopadłościan

 Prostopadłościan

  • Prostopadłościan to graniastosłup, którego wszystkie ściany są prostokątami.
  • Szczególną odmianą prostopadłościanu jest sześcian, w którym wszystkie ściany mają jednakową długość. Sześcian został dokładnie opisany w dziale poświęconym wielościanom foremnym.

 

Pole podstawy: P_p=a\cdot b,

Pole powierzchni bocznej: P_b=2 (ah+bh),

Pole powierzchni całkowitej: P_c=2(ah+ab+bh),

Długość przekątnej: d=\sqrt{a^2+b^2+c^2},

Objętość: V=abh,