geometria-3d.pl
Zadania Katalog Programy Artykuły Teoria

Ostrosłupy

Zastanówmy się jak zdefiniujemy czym jest ostrosłup:

Ostrosłupem nazywamy wielościan, którego jedna ściana, zwana podstawą, jest dowolnym wielokątem, a pozostałe ściany, zwane ścianami bocznymi, są trójkątami o wspólnym wierzchołku, który nazywamy wierzchołkiem ostrosłupa.

Ponieważ w definicji ostrosłupa korzystamy z określenia wielościan, musimy to określenie zdefiniować:

Wielościanem nazywamy sumę pewnej skończonej rodziny czworościanów spełniających następujące warunki:

  • suma czworościanów wyróżnionej rodziny jest zbirem jednokawałkowym - spójnym
  • dwa czworościany z rodziny są albo rozłączne albo mają wspólny wierzchołek albo krawędź albo ścianę
  • jeśli z któregokolwiek czworościanu rodziny usuniemy wierzchołek lub krawędź to suma pozostanie spójna

Ostrosłup, którego podstawa jest n-kątem, nazywa się ostrosłupem n-kątnym.

Wyróżniamy kilka szczególnych rodzajów ostrosłupów:

Czworościan Ostrosłup prawidłowy   Ostrosłup ścięty Ostrosłup prosty
Czworościan Ostrosłup prawidłowy Ostrosłup ścięty Ostrosłup prosty