geometria-3d.pl
Zadania Katalog Programy Artykuły Teoria

Teoria

Wielościany foremne

Wielościany foremne

Wielościan wypukły (Wielościanem wypukłym nazywamy ograniczone przecięcie skończonej liczby półprzestrzeni.) jest wielościanem foremnym gdy wszystkie jego ściany są wypukłymi przystającymi wielokątami foremnymi oraz w każdym wierzchołku schodzi się jednakowa liczba ścian (krawędzi).

Wielościany półforemne

Wielościany półforemne

Wielościan jest archimedesowy (czyli półforemny) gdy ściany są wielokatami foremnymi oraz w każdym wierzchołku schodzi się jednakowa liczba ścian danego typu i w ustalonej kolejności.

Graniastosłupy

Graniastosłupy

Graniastosłupem nazywamy wielościan, którego dwie ściany, zwane podstawami, są przystającymi wielokątami leżącymi w płaszczyznach równoległych, a pozostałe ściany, zwane ścianami bocznymi, są równoległobokami, których wszystkie wierzchołki są jednocześnie wierzchołkami podstaw.