geometria-3d.pl
Zadania Katalog Programy Artykuły Teoria

Dodaj rozwiązanie

Zadanie nr 48. Dodane przez Mariusz. 2012-10-30

W trójkącie ABC wysokość poprowadzona z wierzchołka C dzieli bok AB na odcinki o długościach 6 cm i 15 cm.
a) znaleźć długości boków AC i BC trójkąta, jeżeli ich różnica jest równa k (k>0). Zbadać dla jakich wartości k rozwiązanie jest możliwe.
b) znaleźć długość dwusiecznej kąta wewnętrznego C zawartej w trójkącie ABC